The Latest

خبرگزاری وحدت « جیکب آباد » دبیرکل ایالت سند مجلس وحدت مسلمین علامه مقصود دومکی گفته است که ربوده شدن مسؤل برجسته حزب مجلس وحدت مسلمین سید ناصر شیرازی کارنامه سیاه حکومت حزب مسلم لیگ پنجاب است . مجلس وحدت مسلمین همواره برای ایجاد و ترویج امنیت ، برادری ، اتحاد بین المسلمین و عشق به میهن تلاش کرده است . دوست و دشمن همه معتررف این امر هستند . از مدتها پیش ملّت تشیّع در کشور هدف انتقام جویانه حکمرانان قرار گرفته است . دلیل روشن بر این مدعا بی سرو سامانی هزاران زائر در مرز تفتان است . حکومت بجای این که برای زائرین رفاه و آسایش را ایجاد کند مشکلات سر راه آنان قرار می دهد .  وی گفت که ناصر شیرازی عنوانی برای جرأت ، بهادری و جهد مسلسل است . کارکنان مجلس وحدت مسلمین از جذبه حسینی سرشار هستند . آنان را با این گونه حرکت های سقیف نمی شود ترساند . وی از رئیس دیوان عالی کشور خواست که به این بازداشت آدام ربایی صوری رسیدگی کنند و فوری مسئله را حل و فصل کنند . اگر وی را فوری بازب نکنند در سراسر کشور تظاهرات خواهیم کرد . کارکنان فقط منتظر حکم علامه ناصرعباس جعفری است .هرگونه موضعی که در مرکز گرفته می شود طبق آن احتجاج خواهیم کرد . وی گفت که در راه حق و صداقت پیمودن صعوبت ها و مشکلات شیوه اهل حق است ، تاریخ گواه است که زندان های مخوّف از شکست اهل حق ناکام مانده اند  .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » دبیرکل مجلس وحدت مسلمین علامه ناصرعباس جعفری در یک کانفرانس رسانه گفت که ربایندگان معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین سید ناصرشیرازی مأموران دولتی و با اتومبیل نیروهای ضدّ تروریستی بودند . یک مسؤل حزب مذهبی و سیاسی را با اشاره حکومت پنجاب ربوده شده اند درحالیکه علیه وی هیچ شکایتی وجود ندارد. ناصرشیرازی بخاطر دائر نمودن شکایت علیه رانا ثناءالله مورد انتقام قرار گرفتند . ربوده شدن ناصرشیرازی سیلی بر صورت دموکراسی است . ما بر ضدّ این اقدام ظالمان حکومت پنجاب روز جمعه در سراسر کشور بعد از نماز جمعه تظاهرات خواهیم کرد . این تظاهرات در شهر لاهور از باشگاه خبرگزاری تا مقر سر وزیر ایالت پنجاب برگزار خواهد شد . نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی ایالت پنجاب بجای خدمت به کشور و نظام ، نوکری شخصی می کنند و از قانون انحراف میکنند . نیروهای امنیتی بجای اینکه امنیت مردم را فراهم کنند باعث ایجاد رعب و وحشت بین مردم می شوند . مسؤلیت این ربایندگی به عهده رانا ثناءالله ، شهباز شریف و رئیس پلیس ایالت پنجاب است .استفاده نابجا از اختیارات و زور غیر قانونی و منافی با اصول و ارزشهای دموکراتیک است . اگر به ناصر شیرازی آسیبی برسد هرگونه مسؤلیت بر عهده حکومت پنجاب است . در صورت عدم بازیابی ناصرشیرازی مقر سر وزیر پنجاب را محاصره خواهیم کرد . آقای جعفری گفت که بخاطر ناپدید شدن دو جوان فعال در شبکه های اجتماعی حزب مسلم لیگ(ن) نواز شریف ، وزیرکشور ودیگران سروصدا کردند درحالیکه در ربوده شدن شخصیت مهّم ما دانسته مسئله را نادیده می گیرند . پلیس از درج شکایت توسط برادر ناصر شیرازی انکار نموده است . ما برای دائر نمودن شکایت علیه ربایندگان به دادگاه مراجعه کردیم ما هر گز در مقابل ظالمین سرتسلیم خم نخواهیم کرد . وی گفت که نفرت و تعصّب دشمن استحکام و سالمیت کشور است . ما با هر دو این دشمن باعزم جدی در صحنه مبارزه حضور داریم . دشمنان کشور می خواهند که در کشور ناامنی ایجاد کنند . هدف از ربودن ناصرشیرازی این است که احزاب مذهبی مخالف دولت را بترسانند . همه زور نیروهای امنیتی در پروتوکول نخست وزیر معزول مصروف است . قانون را زیرپا گذاشته می شود . وی از نخست وزیر و وزیرکشور خواست که سید ناصرعباس شیرازی رافوری بازیاب کنند . سهل انگاری در این مسئله مهم از سوی دولت نگرانی ملّت تشیّع را افزایش خواهد داد .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد »  حزب مردم پاکستان ، حزب تحریک انصاف ، تحریک متحده ملّی ، حزب تحریک مردمی ، مجمع اتحاد اهل سنّت و دیگر احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی کشور ربوده شدن معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین سید ناصر شیرازی را محکوم نمودند . علی زیدی ، شیرین مزاری و اعجاز چوهدری در پیام تویتر خود گفتند که ربوده شدن ناصر شیرازی اقدامی سنگین است . علی زیدی گفته است که هر گونه آسیبی که به ناصر شیرازی برسد مسؤلیتش به عهده حکومت پنجاب است . شیرین مزاری از حزب تحریک انصاف گفته است که ناصر شیرازی بخاطر اینکه شکایتی علیه رانا ثناءالله در دادگاه دائر کرده بود دیشب ربوده شدند . وی افزوده است که رانا ثناءالله بر لجبازی تفرقه مذهبی خود اصرار دارد و ناصرشیرازی بخاطر همین شکایت مورد اقدام انتقامجویانه قرار گرفتند و ما این اقدام را محکوم می کنیم . آقای اعجاز چوهدری هم گفته است که ما ربوده شدن ناصرشیرازی را شدیدا محکوم می کنیم .دولت ایالت پنجاب مسؤل این اقدام غیرقانونی است . ما مطالبه می کنیم که ناصرشیرازی را فوری آزاد کند . چوهدری شجاعت حسین از حزب مسلم لیگ(ق) در بیانیه ای که در رسانه ها منتشر شده است گفته اند که شکایت ربوده شدن ناصرشیرازی علیه رانا ثناءالله و شهباز شریف دائر گردد ، بخاطر اینکه در دادگاه علیه رانا ثناءالله شکایت کرده توسط پلیس ناصرشیرازی ربوده شدنش اقدامی ناجوان مردانه است ،  حکمرانان فعلی دولت پنجاب همواره قانون را زیر پا گذاشته اند ، اگر مرتکبین جنایت مادل تاؤن به سزای اعمال شان می رسیدند امروز مخالفین سیاسی را توسط پلیس مورد انتقام سیاسی قرار نمی گرفتند . سید نیّر حسین بخاری دبیرکل حزب مردم گفته اند که ما این آدم ربایی را محکوم می کنیم ، وی از حکومت خواست که آزادی ناصرشیرازی حتمی کند و مرتکبین را فوری بازداشت و به سزای کیفر شان رسانده شوند ، ربودن شخصیت های سیاسی و مذهبی امری نگران کننده است . فیصل کریم کندی نائب اول پارلمان سابق گفته است که ربوده شدن ناصرشیرازی را محکوم می کنیم ، بدون مجوز قانونی و دادگاهی ربودن شخصیت های سیاسی ضعیف بودن عملکرد نظام را می رساند. صاحبزاده حامد رضا رئیس مجمع اتحاد اهل سنّت گفته است که ربایندگان هنگام ربودن ناصرشیرازی با حرف زدن به یکدیگر گفتند که به سر وزیر و رانا ثناءالله بگویید که کار تمام شده است ، وی گفته است که حکومت پنجاب کاملا منفعل شده است . وی گفته که بعد از ترمیم در شقّ حلف نامه عقیده ختم نبوت ما را هم تهدید می کنند که هیچ گونه اقدامی علیه رانا ثناءالله انجام داده نشود . اما ما روشن می کنیم که ما از مجلس وحدت مسلمین حمایت می کنیم . وی افزود که ربودن ناصرشیرازی جلوی چشمان همسرش خیلی پرسش ها را ایجاد می کند .آقی خرّم نواز گنداپور از مسؤلین حزب تحریک مردمی گفته است که ما ربوده شدن ناصر شیرازی را محکوم می کنیم . وی گفته است که ناصرشیرازی در مورد سانحه مادل تاؤن در دادگاه شکایت مهّمی را دائر کرده است . علی رضا عابدی نماینده تحریک متحده ملّی در پارلمان گفته است که اقدام ربودن ناصر شیرازی حرکتی زشت است و ما آن را محکوم می کنیم . حکومت پنجاب از استفاده زور علیه مخالفین سیاسی کنار بگذارد . سید ناصر شیرازی شب چهار شنبه گذشته توسط مأموران لباس شخصی از وپدا تاؤن لاهور ربوده شدند .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین  ناصرشیرازی دیشب از شهرک واپدا تاؤن لاهور ربوده شدند . وی همراه هسر شان بسوی منزل در حرکت بودند که نزدیک بانک ایل بی ایل یک ماشین جلوی  جلوی اتومبیل وی را میگیرد و چند نفر که لباس پلیس در تن داشتند از ماشین پیاده می شوند و وی را بزور از ماشینش پیاده می کنند و با سوار بر ماشین وی را به جای نامعلوم بردند . ناگفته نماند که ناصر شیرازی در دادگاه لاهور علیه و زیر قانون ایالت پنجاب رانا ثناءالله شکایتی مبنی بر سازش تقسیم بندی دادگاه به مسلک توسط رانا ثناءالله دائر است . در پی ربوده شدند ناصرشیرازی احزاب و گروه های مختلف از این اقدام اظهار ناراحتی نمودند و آن را مخالف ازادی مدنی دانستند . علامه ناصرعباس جعفری دبیرکل مجلس وحدت مسلمین با محکومیت این حرکت گفته است که مسؤلیت ربوده شدن ناصرشیرازی با شهباز شریف سر وزیر ایالت پنجاب و رانا ثناءالله وزیر قانون پنجاب هستند . هر گونه آسیبی که به ناصر شیرازی برسد مسؤلیت عواقب آن بر عهده حکومت پنجاب است . آقای جعفری از وزیرکشور خواستند که ناصر شیرازی را سریعا بازیاب کنند .

خبرگزاری وحدت « کراچی » دبیرکل ایالت سند مجلس وحدت مسلمین علامه مقصود علی دومکی گفتند که حکومت مرکزی ایالتی حزب مسلم لیگ مشکلات را برای زائرین عمدا درست کردند ، چندین روز زن و کودک و مرد را در کوئته مرز تفتان بدون هیچ عذری نگهداشته می شود ، چرا؟ از چند روز گذشته هزاران نفر زنان و مردان پریشان هستند ، زائرین در کشور خود محصور و اسیرند ، شعبه زائرین سازمان حج و زیارات چرا از مسایل زائرین لاتعلق هست ؟ چرا این سازمان به مسائل زائرین رسیدگی نمی کند ؟ کسانیکه برای زائرین سیک هر نوع برنامه آسایشی و رفاهی اعلام می کنند چرا برای زائرین کربلا و مشهد مقدش مشکلات درست می کنند؟ برای خشنودی اجانب خودی ها را دربدر نمودن عاقلانه است؟ آخرین براساس کدام قانون از زائرین تائیدیه می خواهند؟  وی از حکومت مرکزی خواست که مشکلات زائرین را در اسرع وقت حل و فصل کند . نیروهای ارتش خادم و محافظ ملّت باشند . وی گفت که مجلس وحدت مسلمین بعنوان نماینده ملّت تشیّع دردها و مشکلات ملّت را درد خود می داند و ما در همه سطوح برضد این نابرابری و ظلم صدای احتجاج خود بلند خواهیم کرد . مادران و خواهران و دختران ما را گاهی در مرز سند و بلوچستان و گاهی در جاده ژوب تائیدیه طلب می کنند و این رفتار جانبدارانه و تعصّب آمیز است ، ما در این کشور شهروندی درجه دوم نیستیم و این رفتار جانبدارانه قبول نخواهیم کرد .

خبرگزاری وحدت « لاهور » علامه سید مبارک علی موسوی دبیرکل مجلس وحدت مسلمین ایالت پنجاب ، راجه امجد حسین رکن فعال و سابق دبیرکل منطقه سرگودها را بعنوان سخنگوی مجلس وحدت مسلمین ایالت پنجاب انتخاب نمودند . آقای مبارک موسوی گفتند که آقای امجد حسین جوانی شایسته و بسیار فعال و کوشاهستند . وی در گذشته برای استحکام ساختار حزبی مجلس وحدت مسلمین شبانه روز فعالیت انجام دادند ، امیدواریم وی در کابینه ایالتی بعنوان سخنگوی مجلس همه استعدادهای خود رابرای پیشبرد و پیشرفت مجلس وحدت مسلمین بکار گیرد .

خبرگزاری وحدت « کوئته » معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین سید ناصر شیرازی در سفر به کوئته به همراه هیئتی با خادم حسین وردک معاون حزب تحریک انصاف در منزل وی دیدار و گفتگو نمودند . سید اسد عباس نقوی معاون سیاسی مجلس وحدت مسلمین ،آصف رضا، سید علی عباس ، رجب علی کربلایی ، حسرت الله و دیگر همراه وی بودند . در این دیدار مسؤلین دو حزب در مورد مسائل سیاسی کشور و وضعیت امنیتی شهر کوئته به تبادل رائ پرداختند و در مورد کشتار شیعیان در کوئته بحث نمودند و تأکید کردند که در آینده نیز میان مسؤلین دو حزب روابط و گفتگو ادامه خواهد داشت .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » دبیرکل مجلس وحدت مسلمین علامه ناصرعباس جعفری به دعوت مدیرکل روزنامه اوصاف آقای مهتاب خان از دفتر مرکزی این روزنامه دیدن نمود . علامه ناصرعباس جعفری با مدیرکل روزنامه اوصاف جناب آقای مهتاب خان ، خبرنگار شعبه خبرنگاری مذهبی ناصر نقوی و عمر فاروق ، مقاله نگار نوید مسعود هاشمی و دکتر محمود احمد ملاقات نمودند . علامه ناصرعباس جعفری با شرکت در یک مصاحبه ویژه روزنامه اوصاف در مورد اوضاع ملّی و بین المللی گفتگو نمودند .

خبرگزاری وحدت « کوئته » سید ناصر شیرازی معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین با سخنرانی در سیمنار که با اهتمام مجلس وحدت مسلمین کوئته در حسن موسی کالج این شهر برگزار شد گفت که همه زائرین در چهلم امام حسین(ع) شرکت خواهند کرد، در مسئله زائرین هیچ گونه عقب نشینی نخواهد شد، دفاع از کشورعزیز پاکستان از نظرمکتب اهلبیت(ع) امری فطری است ، ما پاکستانی که محمد علی جناح و علامه اقبال می خواستند را خواهیم ساخت . وظیفه حکومت ایالتی  ومرکزی این است که مشکلات زائرین کربلا و مشهد را سریعا حلّ کنند . در این سیمینار کارکنان و شخصیت های زیادی شرکت کردند .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » دبیرکل مجلس وحدت مسلمین علامه ناصرعباس جعفری در باشگاه خبری ملّی با کانفرانس خبری مهمّی شرکت و در مورد رفتار ناروا با زائرین در مرز تفتان و مسئله جوانان ناپدید شده ملّت تشیّع و در مورد تشدد بر خبرنگاران  گفتگو نمودند . در این کانفرانس خبری معاون سیاسی مجلس وحدت مسلمین سید اسد عباس نقوی ، علامه حسنین گردیزی و دیگر عهده داران و مسؤلین مجلس حضور داشتند . علامه ناصرعباس جعفری در کانفرانس خبری گفت که  کشوری که ما در آن زندگی می کنیم مسائلستان تبدیل شده است . برای رفع مشکلات مردم برنامه ریزی درست ندارند و مردم با مشکلات گوناگون روبرو هستند . در حال حاضر مردم از طریق کوئته به ایران و دیگر کشورها برای زیارت سفر می کنند و در این سفر برای آنان مشکلاتی ایجاد می شود که هیچ گاه تمام شدنی نیست . از سوی دولت برای رفاه زائرین هیچ اقدام مثبتی انجام نمی گیرد که وضعیت موجود دلیل روشن براین مدعا کوئته است که در حال حاضر هزاران زائر در این شهر حضور دارند و منتظرند که راه باز شود به سفر خود ادامه دهند . در مرز بخاطر نبود وسایل رفاهی مردم می میرند .دولت باید برای زائرین در تفتان امکانات رفاهی و آسایشی تأسیس کند .اگر حادثه ای رخ دهد چه کسی پاسخ گو است ؟ ما به همه نهادها نامه نوشتیم امّا جوابی دریافت نکردیم . ما توسط رسانه ها از حکومت ایالت بلوچستان و حکومت فدرال می خواهیم که مشکلات زائرین را برطرف نمایند . در حال حاضرنزدیک 400 اتوبوس در کوئته در انتظار هست که نیروهای امنیتی اجازه حرکت بدهند . اگر در این محل حادثه ای رخ بدهد مسؤلیتش به عهده چه کسی است ؟ وی افزود که زیارت قبور اهل بیت(ع) حق همه مسلمانان است . دولت هرچه زودتر به این مسئله زائرین رسیدگی کند و به زائرین امکانات فراهم کند .

الصفحة 3 من 344

مجلس وحدت مسلمین پاکستان

مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے جسکا اولین مقصد دین کا احیاء اور مملکت خدادادِ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے عملی کوشش کرنا ہے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عملی جدوجہد، مختلف ادیان، مذاہب و مسالک کے مابین روابط اور ہم آہنگی کا فروغ، تعلیمات ِقرآن اور محمد وآل محمدعلیہم السلام کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر و افکارکا فروغ اوراس کاتحفظ اورامر با لمعروف اور نہی عن المنکرکا احیاء ہمارا نصب العین ہے 


MWM Pakistan Flag

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree