The Latest

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » اشفاق ساجد روزنامه نگاری نترس و شجاع بود . این ضایعه را به همه روزنامه نگاران تعزیت می گوییم .معاون اطلاع رسانی و نشریات مجلس وحدت مسلمین سیداحمر زیدی گفته است که ما با درگذشت اشفاق ساجد از یک روزنامه نگار متعهد و شجاع محروم شده ایم . مرحوم در اتحادیه روزنامه نگاران خدمات شایانی را انجام داده بودند . درگذشت این روزنامه نگار پیشکسوت برای روزنامه نگاران ضایعه بزرگی است . خداوند آن مرحوم را در بهشت برین جای دهد و بازماندگان وی را صبر جمیل عنایت فرماید .

انقلاب اسلامی در آغاز ورود به دهه پنجم خود هنوز هویت «انقلاب»ی خود را حفظ کرده و «نظام اسلامی» برآمده از آن هنوز در کار تکمیل و تداوم ایده‌های انقلاب 1357 می‌باشد. هیچکدام از اصول و اهداف انقلاب اسلامی دگرگون نشده و موضوعیت خود را از دست نداده است. رهبری و مردم انقلابی هنوز راه انقلاب را با حرارت ادامه می‌دهند و از این رو جهان هنوز چشم انتظار اتفاقات راهبردی تازه‌ای است که این انقلاب در کار تحقق آن است. این مهمترین و اساسی‌ترین تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌هایی است که طی سیصد سال گذشته در اندازه‌ای جهانی یا داخلی به وقوع پیوسته‌اند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
وقتی سخن از انقلاب در مفهوم شناخته شده آن می‌کنیم، در سیصد سال گذشته به انقلاب‌هایی نظیر انقلاب (1789-1799) فرانسه، انقلاب (اکتبر 1917) روسیه، انقلاب (1949) چین، انقلاب (1947) هند و انقلاب (1954-1962) الجزایر می‌رسیم که هر کدام با اهداف معینی و علیه رژیمی خاص به وجود آمده و به پیروزی رسیدند. هیچکدام از این انقلاب‌ها و انقلاب‌های مشابه دیگر در یک دوره طولانی باقی نمانده و خطوط اساسی آن در یک زمان کوتاه دستخوش دگرگونی شده است. از این نظر انقلاب اسلامی ایران یک استثنا به حساب می‌آید.
انقلاب فرانسه که در اواخر قرن هجده علیه دودمان سلطنتی «بوربون» برپا شد در سال 1793 یعنی چهار سال پس از پیروزی توسط گروهی به رهبری «روبسپیر» به پایان رسید و نظام سلطنتی بازگشت. کمی بعد جنگ داخلی فرانسه که به بعضی کشورهای بزرگ اروپایی‌هم سرایت و جنبه‌ای خارجی هم پیدا کرد، در گرفت و 13 سال به درازا کشید و به جنگ‌های ناپلئونی شهرت یافت. در جریان این جنگ‌ها 2/567/000 نفر از نظامیان و شهروندان فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا کشته شدند که تعداد قربانیان فرانسوی 1/836/000 نفر بود. در آن زمان جمعیت فرانسه بین 15 تا 17 میلیون نفر بوده است. انقلاب فرانسه اگرچه در ابعاد فرهنگی استمرار پیدا کرد و هنوز هم در سطح جهانی اثرگذار است اما ماهیت مردمی آن که برهم زننده روابط گروه‌های پرقدرت بود و نیز عدالت‌گرایی آن کاملاً از بین رفت و هویت استعماری و جنگ‌طلبی دوره بوربون‌ها باز تولید گردید. انقلاب فرانسه در بعد فرهنگی نیز به فروپاشی اخلاق، خانواده و حقوق فردی منجر گردید. کتاب‌هایی که اندیشمندانی نظیر «دوتوکویل» و «فرانتس فانون» درباره انقلاب فرانسه نوشته‌اند بیانگر آن است که اهداف انقلاب 1789 فرانسه چند سال بیشتر دوام نیاورد و از بین رفت. الکسی دوتوکویل (1805-1859) که یکی از مؤسسین جامعه‌شناسی و علم سیاست امروزی است و کتاب «انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن» را نوشته است، می‌گوید انقلاب فرانسه در سال 1789 از بین رفت و بیش از یکسال دوام نیاورد.
انقلاب اکتبر روسیه در پی یک سلسله درگیری‌های طولانی در حد فاصل 1905 تا 1917 با غلبه بر تزارها به پیروزی رسید. در این انقلاب طبقات کارگری و فرودست روسیه به رهبری «لئون تروتسکی» (1879-1940) بر ارتش سفید تزارها که تحت حمایت انگلیس و فرانسه بود غلبه کرد و با کنار زدن تزار نیکلای دوم رمانف به پیروزی رسید. تروتسکی 130 روز بعد کنار گذاشته شد و «ولادیمیر لنین» رهبری انقلاب را بدست گرفت. او در اوایل سال 1924 بعد از سه سال بیماری که این اواخر او را از رهبری و اداره امور ناتوان کرده بود از دنیا رفت و اداره امور بدست «ژوزف استالین» افتاد که تا زمان مرگش در سال 1953 استمرار پیدا کرد. همه کسانی که درباره انقلاب روسیه قلم زده‌اند با صراحت نوشته‌اند انقلاب کارگری روسیه از 1922 که لنین از اداره امور ناتوان شد و کار بدست نخست‌وزیر او استالین افتاد، از بین رفت و به ضد خود تبدیل گردید. پس از آن میلیون‌ها کارگر که خواستار بهبود شرایط زندگی بودند به اردوگاه‌های کار اجباری در معادن سیبری گسیل می‌شده و بسیاری از آنان بدلیل شرایط سخت کار از بین می‌رفتند. انقلاب سوسیالیستی اکتبر که نوید جهانی آزاد و خالی از طبقه چیره‌دست می‌داد از بین رفت و «شوروی» تبدیل به یک قطب استعماری گردید. در جریان این انقلاب و شورش‌هایی که در حد فاصل 1917 تا 1922 به وقوع پیوست، بیش از 20 میلیون نفر کشته شدند که 13 میلیون نفر از آنان مربوط به پنج سال پس از پیروزی انقلاب بود. وقتی استالین روی کار آمد تمام آموزه‌های سیاسی و اجتماعی و در واقع میراث مارکس و لنین و تروتسکی را کنار گذاشت و دیکتاتوری مطلق و در واقع بازسازی رژیم تزاری رومانف جای آن را گرفت.
انقلاب کشاورزان چین از 1921 آغاز گردید و در سال 1949 یعنی پس از نزدیک به 30 سال به رهبری «مائو زئونگ» به پیروزی رسید. شعار و هدف آن در بعد داخلی برچیدن رژیم طبقاتی و احقاق حقوق کشاورزان و در بعد خارجی مبارزه با سیطره آمریکا و شوروی بود. انقلاب چین در دهه اول درگیر جنگ داخلی بود و به مرگ چندین میلیون نفر منجر گردید. مائو در سال 1958 با هدف اصلاح وضع زندگی مردم، برنامه «جهش بزرگ به پیش» را به اجرا گذاشت که رویکردی مالکانه داشت و با شعارهای انقلاب او تطبیق نمی‌کرد. این برنامه به بروز قحطی گسترده در چین انجامید و موجب مرگ بیش از چهل میلیون نفر گردید. مائو اگرچه در سال 1976 یعنی 33 سال پس از پیروزی انقلاب از دنیا رفت، اما چین در دهه آخر عمر رهبر انقلاب خود به او پشت کرد. «انقلاب فرهنگی چین» که اساساً ماهیتی سیاسی و اقتصادی داشت و نه فرهنگی از اوایل دهه 1970 آغاز شد و در واقع بساط انقلاب چین را در زمان حیات رهبر آن در هم پیچید. از این زمان چین «سرمایه‌داری» را جایگزین سوسیالیسم کرد و برقراری رابطه همه‌جانبه با آمریکا که در ادبیات آن «امپریالیسم» خوانده می‌شد در دستور کار قرار داد و در واقع از بعد سیاست خارجی در آمریکا هضم شد کما اینکه هنوز چینی‌ها در مسائل سیاست خارجی خود را در نقطه «تعارض» با آمریکا قرار نمی‌دهند و هویت متمایزی ندارند. چین البته در دهه‌های اخیر در بعد اقتصادی رشد فراوانی کرد ولی اصالت چین مخدوش گردید.
انقلاب الجزایر طی مبارزاتی که مردم الجزایر در حد فاصل 1954 تا 1962 علیه استیلای فرانسه دنبال کردند به پیروزی رسید. هدف آن رسیدن به استقلال سیاسی و حکومتی مردمی بود اما این انقلاب سه سال بیشتر دوام نیاورد و بار دیگر در قالب «جمهوری الجزایر» و حزب «جبهه آزادیبخش میهنی» و به شکل غیرمستقیم تحت سیطره فرانسه بازگشت. در جریان این انقلاب بیش از یک میلیون نفر از شهروندان الجزایری که تعداد کل جمعیت آن به 10 میلیون نفر نمی‌رسید، کشته شدند. در واقع کمتر از پنج سال پس از پیروزی جز نامی از این انقلاب باقی نماند.
در یک جمعبندی می‌توان گفت انقلاب‌های دنیا اعم از آنان که داعیه‌ای جهانی داشتند و آنان که داعیه‌ای داخلی داشتند، در یک دوره کوتاه در شرایط بین‌المللی یا داخلی هضم شده و از میان رفتند. این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران پس از چهل سال هنوز استمرار دارد و در پی تحقق اهداف بلندی در سطح داخلی و سطح بین‌المللی است. انقلاب ایران اصالت، اهداف و شعارهای خود را حفظ کرد. اما چرا و چطور؟
انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب دینی بود و توسط بزرگترین رهبران دینی هدایت شد. دین به دلیل برخورداری از ارزش‌های بنیادین سبب دوام اصول و اهداف انقلاب و نظام برآمده از آن است. رهبری دینی نیز سبب حفظ میراث انقلاب و استمرار خط «بنیانگذار» گردیده است. رهبر دوم انقلاب اسلامی برخلاف رهبران دوم انقلاب‌های دیگر، پس از به قدرت رسیدن به بازنگری دست نزد بلکه بیش از دیگران بر استمرار آن تاکید ورزید این درحالی است که در طول این دوران - یعنی دوران رهبری دوم - در متن جامعه و در سطح رهبران میانی و مدیران اجرایی شخصیت‌هایی بروز و ظهور پیدا کردند که درصدد تغییر مسیر انقلاب برآمدند و ما می‌توانیم فهرست بلندبالایی از آنان را نشان دهیم که البته به دلیل توجه توده‌های میلیونی انقلابی به لزوم حفظ انقلاب و اصول آن به جایی نرسید و انقلاب راه خود را ادامه داد.
در این بین نقش حضرت امام خامنه‌ای - دامت برکاته - تاثیر بسیار حیاتی در حفظ انقلاب داشته است. ایشان در طول دوران رهبری خود، تغییر در هیچکدام از هدف‌گذاری‌های حضرت امام خمینی - قدس سره - را برنتافته و در مقابل همه افراد و خطوطی که داعیه تغییر داشته‌اند، ایستادگی کرد. ایشان در اولین روزهای پس از شروع رهبری خود، راز ایستادگی بر خط امام را اینگونه تبیین کرده است: «شخصیت امام با هیچکدام از رهبرهای دنیا قابل مقایسه نیست او را فقط با پیامبران و اولیا و معصومان می‌توان مقایسه کرد. او شاگرد و دنباله‌رو آنها بود و به همین خاطر نمی‌توان با رهبرهای سیاسی دنیا مقایسه‌اش کرد.» و با افتخار می‌گوید: «خدا را شکر می‌کنیم که با همه وجودمان سخن او را باور کردیم و پشت سر او حرکت کردیم و متوقف نشدیم و در نیمه، راه او را رها نکردیم.»
انقلاب اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی موفقیت‌های بزرگی به دست آورد. این درحالی است که بعد از انقلاب، درآمدهای دراختیار دولت در مقایسه با درآمدهایی که در رژیم پیشین دراختیار دولت بود به دلیل دشمنی‌هایی که علیه انقلاب و مردم ایران به راه افتاد، بسیار کمتر بود و این درحالی بود جمعیتی که انقلاب اسلامی بهبود وضعیت آنان را در دستور کار خود قرار داد به چندبرابر جمعیت تحت پوشش رژیم گذشته رسید. انقلاب اسلامی شرایط عمومی زندگی مردم را به‌ طور اساسی بهبود بخشید هرچند به دلایلی که بخش عمده آن به ضعف مدیران کشور بازمی‌گردد، به تامین همه آنچه برای مردم مدنظر داشت نایل نگردید و در کار تامین آن است.
انقلاب اسلامی در محیط منطقه‌ای استمرار دارد کما اینکه در آستانه ورود به چهل سالگی شاهد پیشرفت‌های عمده‌ای که ناشی از این انقلاب است در بسیاری از کشورهای منطقه‌ای هستیم. امروز رجوع ملت‌های منطقه به ایران برای حل مسائل غامضشان نشان می‌دهد، انقلاب در منطقه ادامه دارد و شاید بتوان گفت شتاب آن در منطقه بیش از اولین دهه‌ای است که انقلاب اسلامی در آن پدید آمده است.

سعدالله زارعی

خبرگزاری وحدت « جهلم »  مجلس وحدت مسلمین شعبه بانوان جهلم با برگزاری جشن بمناسبت 39 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به مقام شامخ امام خمینی و شهدای راه ولایت ادای احترام نمودند .  این جشن با شکوه با قرائت دعای توسل آغاز گردید و در حین اجرای برنامه ها مسابقه انقلاب شناسی میان کودکان نیز برگزار شد . خانم مهک زهراء در موضوع انقلاب اسلامی ایران سخنرانی نمود . وی در بیان انقلاب اسلامی گفت که این انقلاب به برکت ولایت فقیه به پیروزی رسید ، امام خمینی یک فقیهی ، مجاهد و مبارز بودند که وی بیش از همه چیز اسلام را در ذات خود پیاده نمود و به جایی رسید که خداوند او را نجات دهنده همه جهان اسلام قرار داد . در این جشن ، خانم ها نغمه ها و ترانه های دوران پیروزی انقلاب اسلامی نیز اجرا نمودند . و توسط پروژیکتور  کلیپ هایی از صحنه های پیروزی انقلاب اسلامی و ورود امام  به ایران نیز به تماشا گذاشته شد .

خبرگزاری وحدت « کراچی » دبیرکل مجلس وحدت مسلمین ایالت سند علامه مقصود دومکی در جلسه کابینه ایالتی در کراچی گفته است که کشور را باید از سیاستمدارنی که بدنبال منافع شخصی هستند باید پاک نمود . حاکمان و سیاستمداران ناکارآمد کشور به تباهی کشاندند .احزاب و شخصیت های سیاسی کشور به بدنبال اتهام زنی همدیگر هستند و این درحالی صورت می گیرد که  دشمنان پاکستان درپی نابودی کشور هستند ، در این جلسه علامه دوست علی سعیدی ، یعقوب حسینی ، علی حسین نقوی ، عالم کربلایی ، اصف صفوی ، ناصرحسینی ، حیدر زیدی ، منور جعفری و دیگران نیز حضور داشتند . به گفته آقای دومکی اقتصاد کشور در ورطه نابودی قرار گرفته است ، بخاطر افزایش قمیت بنیزین و ارز ، اجاق های مردم فقیر خاموش شده اند ، وضعیت ترافیک در سراسر کشور از جمله شهر کراچی بدترین وضع پیدا کرده است ، بازار رشوه گیری داغ است ، کارهای تعمیراتی اصلا پیشرفتی ندارند ، شهر قائد به مزبله ای تبدیل شده است که باعث اشاعه بیماری های واگیر شده ، مسؤلین برای حلّ مشکلات شهروندان توجهی ندارند . وی افزوده است که  حکومت محلی شهر کراچی در اجرای سیاستگذاری های کلان شهری بطور کلی ناکام مانده است . در جای جای شهر کراچی آسفالت خیابانها و شاهراه ها شکسته است . با جاری شدن آب فاضل آب خیابان ها وضعیت رودخانه پیدا کرده اند . وی از حکومت خواست که حقوق بحق مردم رعایت شود و مسایل شهروندان را براساس اولویت بندی ها حلّ کند .

خبرگزاری وحدت « جیکب آباد » در مراسم 39 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دفتر ایالتی مجلس وحدت مسلمین ایالت سند واقع در شهر کراچی دبیرکل مجلس وحدت مسلمین ایالت سند علامه مقصود دومکی گفت که با وجود همه مانع تراشی های دنیای کفر و طاغوت انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی جهانی شده است ، و به همین جهت مستکبرین جهان خواب ندارند .  امروز جهان بسوی آن انقلاب جهانی در حرکت است که عدل و داد ، امنیت و آسایش برای همه به ارمغان می آورد . حکومت افراد صالحی که رفتار و منش پاک آنان باعث سعادت و خوشبختی جهانیان خواهد بود . امروز نظام ولایت به سرعت قله های عروج را طی می کند و با عبور از همه موانع قدرتهای استکباری و استعماری را به چالش می کشد . آقای دومکی گفت که انقلاب اسلامی  نوری بود که تاریکی جهان را روشن کرد . برای برپای انقلاب جهانی مهدوی جنبش جهانی و انقلابی بسیار ضروی است ، تا این جنبش جهانی برای برپای انقلاب امام عصر،  زمینه سازی کند . جنبش ها و حرکت هایی که وابسته به نظام ولایت است از نائجیریا گرفته تا یمن از صبحی روشن و آینده ای تابناک خبر می دهند که در اینده ای نچندان دور همه تخت و تاجهای ظلم و ستم بدست مستضعفین جهان فرو خواهند ریخت .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » حکومت مسلم لیگ در امداد دهی مردم ناکام ماند و هیچ یک از وزارتخانه های کشور، سود بازدهی ندارند و مهمترین منبع آمدن کشور ، شعبه کشاورزی بود که آن هم بخاطر اقدامات نسنجیده دولت در وضعیت خوبی قرار ندارد . علامه ناصرعباس جعفری دبیرکل مجلس وحدت مسلمین در دیدار با جمعی از کشاورزان این سخنان را ابراز نمود . وی گفت که پاکستان یک کشور زراعتی و کشاورزی است اما شعبه کشاورزی آن بسبب سیاستگذاری های ناقص دولت روز به روز دچار تنزلی است . در کشور هیچ کس به داد کشاورزان نمی رسد . دولت فقط برای طبقه سرمایه دار کار میکند . میان حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی برنامه ای جامع برای کشاورزی وجود ندارد . وی افزود که در جنوب پنجاب کشاورزان را مجبور می کنند که نئی شکر را ارزان بفروشند . این اقدامات کشاورزان کوچک را به مسایل گوناگون دچار می کند . به نظر می آید که حکومت ایالتی با این اقدامات کشاورزان کوچک دست به خود کشی بزنند . بخش کشاورزی در کشور نیاز به سیاست گذاری فوری دارد . ترویج راه جدید کشاورزی و منفعت بخش نیازمبرم امروز کشور است . پیشرفت در بخش کشاورزی ضامن توسعه و خوشحالی کشور است ، به این منظور مسایل کشاورزان را براساس اولویت بندی ها حلّ و فصل شود .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » معاون اول دبیرکل مجلس وحدت مسلمین حجةالاسلام و المسلمین علامه احمد اقبال رضوی گفته است که قدرت های جهانی به هیچ وجه در حلّ مسایل امت اسلامی مخلص نیستند . ما بجای نگاه به دیگران خود مان مسایل خودمان را حلّ کنیم ، وی گفته است که یهود و نصاری دشمنی است که در لباس دوستی خودش را پنهان کرده و در زمان مشکل با چهره اصلی خود ظاهر می شوند ، اکنون در سراسر جهان فقط مسلمانان دچار زوال هستند . در این تنزلی عالم اسلام ، توطئه و سازشهای مکارانه جهان استکبار دخالت دارد . کشورهای که خودشان را پرچمدار حقوق بشر معرفی می کنند در مسایل یمن ، کشمیر ، فلسطین و دیگر کشورهایی که در آنها بر مسلمانان ظلم و تعدی صورت می گیرد چرا ساکت هستند ؟ آیا زبان آنان تاول زده است ؟ با ایجاد تفرقه و تقسیم مسلکی ، مسلمانان را از یکدیگر بدگمان می کنند . وی افزوده است که ما نیم قرن پیشتر باید این حقیقت را می فهمیدیم که استکبار، حاکمان اسلامی را برای تأمین منافع خود استفاده می کند و با از دست دادن کارایی ، آنان را مانند دستمال کاغذی دور می اندازد . ما هر چه زودتر از این دشمن دوست نما، رهایی یابیم . وی گفته است که آمریکا ، اسرائیل وهند هیچ وقت نه با مسلمانان دوست بودند و نه خواهند بود .  ما بجای راستگویی در کلامشان به رفتار آنان نگاه کنیم و از آنان برحذر باشیم .قبل از اینکه جهان اسلام را از لحاظ اقتصادی و دفاعی مستحکم کنیم ضروری است که امت واحده بشویم . اختلافات نظری وفکری بهتر است در مجامع علمی مطرح شوند واز این حوزه خارج نکنیم و این به نفع همه ما است . و مبنی قراردادن این اختلافات راه تصادم را پیشگرفتن به ضرر همه تمام خواهد شد . برای استحکام روابط میان امت اسلامی فقط به روابط حکومت ها و دیپلماتیک بسنده نکنیم بلکه علماء ، دانشمندان ، سیاسیون و رهبران مذهبی نیز نقش خود را ایفا کنند . با راهنمایی شعوری ، مردم راه اصلی خواهند یافت .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد »  بدون کمیسیون انتخاباتی آزاد و مستقل ، برگزاری انتخابات سالم و شفاف  ممکن نیست ، قبل از انتخابات 2018 باید مسئله کمیسیون انتخابات حل و فصل شود ، این بیانات را حجةالاسلام و المسلمین علامه ناصرعباس جعفری در دیداری با کارکنان و فعالان سیاسی این حزب ابراز نمود . وی گفت که تا زمانیکه کمیسیون انتخابات از جهت مالی و اجرایی استقلال پیدا نکند برگزاری انتخابات سالم 2018 امکان پذیرنخواهد .  ما از رائ گیری الکترونیکی حمایت می کنیم . با این روش رائ گیری  تخلف در انتخابات ممکن نخواهد بود ، البته بخاطر نداشتن بودجه کافی این کار برای کمیسیون انتخابات ممکن نیست . اختیارات اجرایی کمیسیون انتخابات باید افزایش یابد . وی افزود که در انتخابات میان دوره ای لودهران با وجود هشدار کمیسیون انتخابات رهبران سیاسی در تبلیغات انتخاباتی کاندیده ها شرکت کردند و این نشان می دهد که کمیسیون انتخابات عملکرد ضعیفی دارد . پارلمان در خصوص قانون انتخابات تجدید نظر کند . بنظر می آید که احزاب سیاسی به دنبال جلوگیری از دور زدن قانون نیستند . برای جلوگیری از دور زدن به قانون باید در قانون انتخابات تجدید نظر شود  .

خبرگزاری وحدت « مشهد مقدس »  در دفتر مجلس وحدت مسلمین شعبه مشهد مقدس مراسم 39 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد . در این مراسم تعداد زیادی از طلاب و فضلای حوزه علمیه مشهد مقدس شرکت نمودند . حجةالاسلام آقای عارف حسین در مورد انقلاب اسلامی ایران سخنرانی نمودند . وی در سخنان خود گفت با بیان مهمترین عامل پیروزی انقلاب وحدت ، اخلاص و رهبر باعمل خواندند و گفتند که این عوامل در هرگوشه ای از جهان در بین ملّتی جمع شود پیروزی نصیب او خواهد بود . آخرین سخنران این مراسم عالم مبارز علامه آغا علی رضوی بودند . وی در مورد دهه فجر صحبت نمودند و گفت که ملّتی که تلاش مبارزه کند و رهبر شان دشمن شناس باشد آن ملّت انقلاب می کند ، اگر در ایران انقلاب پیروز شد به برکت تلاش مجاهدت و ایمان به هدف بود . اگر می خواهید مانند ایمان امام خمینی انقلاب کنید باید به سیرت امام خمینی عمل کنید و همآنند او در عمل تان اخلاص داشته باشید . این مراسم با دعا برای سربلندی انقلاب اسلامی و سلامتی رهبر معظم انقلاب به پایان رسید .

خبرگزاری وحدت « کراچی »  با اهتمام مجلس وحدت مسلمین ناحیه جنوب شهر کراچی مجلس ترحیم برای ایصال ثواب به شهداء دیره اسماعیل خان ومرحومین تازه درگذشته از جمله : مادر گرامی علامه آغا علی رضوی ، خواهر آغا رضا ، و مادر برادر احمر زیدی در سولجربازار برگزار شد . در این مجلس ترحیم برادر ناصر حسینی ، علامه صادق جعفری ، حسن رضا ، نظیر علی و جمع کثیری از کارکنان و فعالان مجلس وحدت مسلمین شرکت نمودند . علامه غلام عباس رئیسی در این مجلس سخنرانی نمودند و برای شهدا و مرحومین بلندی درجات را از خداوند متعال مسئلت نمودند . آقای رئیسی با اشاره به سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت که این انقلاب برای ملّت تشیّع یک معجزه است ، در پیروزی انقلاب اسلامی علماء ، مراجع عظام ، دانشمندان و همه اقشارمردم تلاش نمودند و به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اعتماد نمودند و انقلاب نمودند . غرب از انقلاب اسلامی می ترسد ، امروز دشمنان اسلام و جهان عرب با همآهنگی تلاش کردند که اسلام را بدنام کنند اما با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب همه توطئه های آنان نقش برآب شد و اسلام را سربلند کرد .

مجلس وحدت مسلمین پاکستان

مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے جسکا اولین مقصد دین کا احیاء اور مملکت خدادادِ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے عملی کوشش کرنا ہے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عملی جدوجہد، مختلف ادیان، مذاہب و مسالک کے مابین روابط اور ہم آہنگی کا فروغ، تعلیمات ِقرآن اور محمد وآل محمدعلیہم السلام کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر و افکارکا فروغ اوراس کاتحفظ اورامر با لمعروف اور نہی عن المنکرکا احیاء ہمارا نصب العین ہے 


MWM Pakistan Flag

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree