The Latest

خبرگزاری وحدت « کوئته » مجلس وحدت مسلمین ناحیه کوئته بعد از نمازجمعه در حسینیه کلان این شهر علیه قتل خانم زبیده زائره امام حسین(ع) ، بازداشت سیناتور سابق سیدفیصل رضا عابدی و برای حلّ فوری مشکلات زائرین تظاهرات برگزار نمود . در این تظاهرات علامه هاشم موسوی امام جمعه کوئته ، علامه جمعه اسدی و مردم مؤمن ونماز گزار کوئته و تعداد کثیری از زائرین شرکت نمودند . تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلی کارد ها و بینرهای که در آن ها شعارهای برمخالفت با بازداشت سید فیصل رضا عابدی و مجازات مأموران پلیسی که در قتل خانم زبیده دست داشتند نوشته شده بود .علامه جمعه اسدی در جمع معترضان گفت که شکایت های دروغینی که علیه سید فیصل رضا عابدی در محاکم قضایی درست شده باید پایان یابد و وی را آزاد کنند . وی از وزیر کشور خواست که وعده های که شما در سفر به کوئته داده بودید به یکی هم عمل نشده است و مشکلات زائرین همچنان باقی است . آقای سید هاشم موسوی نیز در جمع تجمع کنندگان گفت که هتک احترام چادر و خانه همانگونه که توسط پلیس پنجاب صورت گرفت به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و علیه مأموران خاطی اقدامات لازم صورت گیرد و آنان مجازات شوند . ما هرگونه ممنوعیتی در باره مجالس سوگواری امام حسین(ع) در سراسر کشور را تحمل نخواهیم کرد . وی افزود آقای سید فیصل رضا عابدی به نفع منافع کشور و در حمایت از ارتش سخن گفته است و پرونده سازی دروغین علیه وی باید پایان یابد و وی محترمانه رها  شوند .

خبرگزاری وحدت « کوئته » علامه هاشم موسوی امام جمعه کوئته و از مسؤلین مجلس وحدت مسلمین گفته است که حکومت موظف است که به همه شهروندان حقوق یکسان فراهم کند . حتی قانون کشور ضمانت می دهد که اقلیت ها هم در عمل به اعتقادات مذهبی شان آزادانه زنگی کنند اما متأسّفانه امسال از سراسر کشور هزاران نفر زائر وارد ایالت بلوچستان شدند و با مشکلات گونانی روبرو هستند و وی در یک مصاحبه مطبوعاتی در باشگاه مطبوعات کوئته گفت که از زائرین که از دیگر ایالت ها به بلوچستان آمده اند برگه تردد خواسته می شود و ساعت ها آنان را با همین بهانه در مسیر نگهداشته می شود . چند روز پیش در جیکب اباد یک زن رائر را ماشین پلیس زیر گفت و د رموقع کشته شد این خبر دل همه صاحبان وجدان را لرزاند . شانزده ساعت بعد ازوقوع حادثه شکایت در کلانتری علیه پلیس درج شد آن هم با تظاهرات شانزده ساعته زائرین صورت گرفت . ناگفته ناماند که وزیر کشور آقای شهریار آفریدی با بازدید از کوئته و تفتان به حکومت بلوچستان احکامات صریح جاری کرده بودند که در رفت و آمد زائرین هیچ گونه تعللی صورت نگیرد اما حکومت بلوچستان برخلاف این احکامات با بهانه های مختلف زائرین را مورد آزار و اذیت قرار می دهد . یک نکته را در این جا اضافه می کنم که همه کشور های جهان برای جهانگردی اقدامات مؤثر انجام می دهند زیرا افزایش جهانگردی باعث استحکام اقتصاد کشور می شود اما جای تعجب این است که در کشور ما بجای اقدامات جذب توریست مسافرین را مورد اذیت قرار داده می شود . ما از سروزیر بلوچستان آقای جام کمال خان می خواهیم که در مورد بیانیه غیر منطقی مشیر توریست خود درباره زائرین موضع خود را بیان کنند . ما می خواهیم که حکومت بلوچستان برای حل مشکلات زائرین اقدامات لازم اندیشیده شود و در مسیر کوئته تفتان برای تأمین امنیت زائرین اقدامات فوری صورت گیرد .

خبرگزاری وحدت « حیدر آباد » با سفارش دبیرکل مجلس وحدت مسلمین علامه ناصرعباس جعفری تجمع اعتراض آمیزی در مخالفت با بازداشت سید فیصل رضا عابدی ، قتل یک زن زائر توسط پلیس در جسکب آباد و حمله پلیس بهاول نگر به مجلس زنان و زد و کوب آنان در حیدر آباد برگزار شد .در این تظاهرات تعداد کثیری از زنان و کودکان نیز حضور داشتند . علامه گل حسن مرتضوی ، علامه عمران علی جعفری ، خانم سیمی نقوی ، و رحمن رضا در میان تجمع کنندگان سخنرانی نمودند و گفتند که اقدام پلیس بلوچستان علیه زائرین و زد وکوب و کشتن یک زن زائر اقدامی غیرقانونی و غیر انسانی بوده است و مطالبه برگه تردد در کشور خود مان براساس کدام قانون است ؟ آیا شعار دولت تغییر این بود که د رمرز تفتان زائرین را محثور کنند و با آنان مانند زندانیان رفتار شود ؟ این چه تغییری است ؟ بازداشت سید فیصل رضا عابدی فردی که محب وطن بوده و برضدّ تروریسم سخن می گفت بر عملکرد حکومت و قوه قضائیه علامت سوال است . در پایان از حکومت بلوچستان خواسته شده است که علیه پلیس این ایالت اقدامات قانونی سخت در نظر گرفته شود ،و در مرز تفتان برای رفاه و آرامش زائرین خدمات بهتری ارائه شود و سید فیصل رضا عابدی هر چه زودتر رها شوند .

خبرگزاری وحدت « لاهور » در اعتراض به یورش پلیس در مجالس عزای امام حسین(ع) ، پرونده سازی علیه بانیان مجالس در لاهور و حمله به زنان در فورت عباس بهاول نگر توسط پلیس خانم عماره اطهر و تشدد زنان حاضر و اهانت اهلبیت و شعائرالله در برابر پارلمان پنجاب در لاهور تحصن خواهیم کرد و این تحصن تا زمان پذیرش مطالبات ادامه خواهد یافت . این تحصن را علامه حسن رضا همدانی و علامه وقارالحسنین نقوی رهبری خواهند کرد .علامه حسن رضا همدانی گفت که درمیان پلیس پنجاب عناصر نفوذی داعش وجود دارد ، به بهانه اجرای نقش راه ملّی مردم را ترسانده می شود ما از حکومت می خواهیم بجای ایجاد ترس و وحشت درمیان مردم این عناصر نفوذی را شناسایی کنند و پلیس را از این عناصر با طی عملیاتی شناسایی شوند . ما هرگز در خصوص برگزاری مجالس عزاداری کم نخواهیم آورد هیچ گونه تحمیل و قدغنی را نخواهیم پذیرفت . عزاداری شاه رگ حیات ما است . آقای وقارالحسنین نقوی هم گفت که خانم عماره اطهر و دیگر مأموران پلیس مرتکب اهانت به اهلبیت شدند ، اگر برضد پرونده اهانت به اهلبیت در پلیس درج نشود ما تظاهرات سراسری در کشور براه خواهیم انداخت . ما تا زمان بازداشت این زن بی تدبیر که لکه ننگی برای صنف زنان است نشود و علیه اوشکایت اهانت به اهلبیت درج نشود به اعتراض مان ادامه خواهیم داد . اگر ضرورت ایجاب کند در سراسر کشور دسته های عزاداری را متوقف و آنان را به تظاهرات تبدیل خواهیم کرد . این کشور را پدران ما آزاد کردند و امروز با ما همآنند کشمیری ها و فلسطینی ها رفتار می شود و مورد آزار و اذیت قرار داده می شود . انشاءالله فردا ما این اعتراض را آغاز می کنیم و تا بی نقاب شدن این عناصر نفوذی که در پلیس پنجاب وجود دارد ادامه خواهد یافت .

خبرگزاری وحدت « بهاول نگر » معاون دوم دبیرکل مجلس وحدت مسلمین سید ناصرشیرازی به سفارش دبیرکل مجلس وحدت مسلمین علامه ناصرعباس جعفری بهمراه هیئتی به فورت عباس بهاول نگر سفر نمودند و در خانه بانی مجلس سوگورای اباعبدالله الحسین که چند روز پیش مورد حمله پلیس این ناحیه قرار گرفته بود دیدار و گفتگو نمودند و از آنان دلجویی نمودند و اظهار یکجهتی نمودند . وی در گفتگو با رسانه ها گفت که پلیس محافظ جان و مال مردمند ، در قبال ظلم و بربریت که پلیس ناحیه برمردم فورت عباس روا داشته اند هرگز ساکت نخواهیم نشست . در مسئله تشدد زنان سکوت نخواهیم کرد . پلیس پنجاب با عناصر تکفیری رئابط نزدیکی دارند و بدنبال نا امن کردن کشور هستند. پلیس پنجاب زور شان فقط بردم آرام و زنان می رسد اما آنان در کنترول مافیای کوچولو نا موفق بودند . اینها حیوانات درنده در شکل انسانند . ما این گرگ های زیر پوست میش را در شکنجه قانون قرار خواهیم داد . مجلس همیشه در همین مکان برگزار خواهد شد . رئیس پلیس این ناحیه و مأموران آن فوری دستگیر شوند . رئیس پلیس پنجاب گزارش کمیته تحقیقاتی را فوری ارائه دهد و مأموران خاطی را به اشد مجازات محکوم نمایند . متأثرین این واقعه از مسؤلین مجلس وحدت مسلمین تشکر کردند و گفتند ما برای برپای مجالس سوگواری فرزند رسول(ص) از هیچ قربانی دریغ نخواهیم کرد .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » وزیرامور کشمیر و گلگت بلتستان آقای علی امین گندا پور با علامه راجه ناصرعباس جعفری دبیرکل مجلس وحدت مسلمین در دفتر مرکزی مجلس وحدت مسلمین دیدار و گفتگو نمود . آقای گندا پور گفت که اعطای اختیارات به منطقه گلگت بلتستان و نیز پیشرفت و آبادانی این منطقه درمنشور حزب تحریک انصاف قرار دارد . بهمراه افزایش بودجه گلگت بلتستان یک پروزه منطقه آزاد تجاری در گلگت بلتستان در پروژه بزرگ اقتصادی سی پیک در این منطقه درنظر گرفته شده است . ما دیگر به هیچ کس اجازه بازی با بودجه گلگت بلتستان نخواهیم داد . عمل احتساب را بلا تفریق آغاز خواهیم کرد و کسانیکه منابع مردم را یغما برده اند به پای محاکمه خواهیم کشید . وی گفت که حکومت تحریک انصاف و نخست وزیر به گلگت بلتستان توجه ویژه خواهند داشت و درفرصت های توریستی این منطقه توجه خواهیم کرد و انشاءالله بهترین فرصتهای شغلی و تجارت برا فراهم خواهیم کرد . تلاش مان این است که سرمایه گذاران خارجی و داخلی در این منطقه سرمایه گذاری کنند . برای حقوق و پیشرفت گلگت بلتستان تحریک انصاف و مجلس وحدت مسلمین باهم تلاش خواهند کرد . انشاءالله برای آشنایی نزدیک با مشکلات منطقه من خودم به یک سفر طولانی خواهم رفت . حفظ منافع مردم منطقه گلگت بلتستان اولین هدف ما است . وی گفت که اینده هم با مجلس وحدت مسلمین در تماس خواهیم بود . وزیر کشمیر و گلگت بلتستان افزودند ما به هیچ کس اجازه نخواهیم دا که یک وجب از خاک اراضی موقوفه کوتلی امام حسین در دیره اسماعیل خان غصب کند . انشاءالله ما در دیره اسماعیل خان بزودی به یک زائر سرا تأسیس خواهیم کرد تا زائرینی که از دور دست میآیند در این زائر سرا اقامت گزینند . در خصوص افراد ناپدید شده ها تلاشها ادامه داد انشاءالله بزودی مردم را در مورد افراد ناپدید شده ها اطلاعات فراهم خواهیم کرد . علامه ناصرعباس جعفری هم گفت محرومیت مردم گلگت بلتستان باید برطرف شود . مردم این منطقه محب وطن هستند و این فاجعه ای است که مردمی را که در جهان نام کشور را زنده نگهداشته به آنان حقوق آنان داده نشود . مردم گلگت بلتستان تصادفی به پاکستان ملحق نشدند بلکه با اختیار و انتخاب خود شان با پاکستان ملحق شده اند . در حکومت های سابق با وعده های کودکانه تلاش کردند که منافع حزبی خود را تأمین کنند . حکومت مسلم لیگ در این منطقه به انتقام جویی سیاسی از مخالفین خود مشغول است . اراکین کمیته جنبش مردمی این منطقه را در قانون سیاه ممنوع الخروج قرارداده می شود و به عمد می خواهد منطقه دچار نا امنی شود . حزب تحریک انصاف به سیاست مرسوم خاتمه دهد محرومیت مردم منطقه را رفع کند و انشاءالله مجلس وحدت مسلمین در تصمیم گیری های گرفته شده به نفع مردم منطقه از حکومت تحریک انصاف حمایت خواهد کرد .  در این دیدار علامه آغا علی دبیرکل مجلس وحدت مسلمین گلگت بلتستان ، محمد علی ، سید محسن شهریار و مظاهر شگری حضور داشتند .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » برضد حمله شبانه پلیس به مجلس سوگواری در ناحیه فورت عباس بهاول نگر سید اسدعباس نقوی نامه احتجاجی به وزارت کشور ارسال نمود . وبا زیرقانون پنجاب آقای راجه بشارت تماس گرفت و با رئیس پلیس پنجاب دیدار کردند . وزیر قانون پنجاب از رئیس پلیس گزارش این واقعه را خواسته است . طبق گزارش دو روز پیش پلیس بهاول نگر با حمله به یک مجلس سوگواری در فورت عباس مرتکب هتک حرمت خانه و چادر شده و نیز بر زنان تشدد نمودند . دبیرکل مجلس وحدت مسلمین درپی این حمله پلیس به آقای اسدعباس نقوی معاون امور سیاسی مجلس وحدت مسلمین هدایت کرده است که به وزارت کشور نامه احتجاجی ارسال کنند . اقای نقوی نیز به وزارت کشور نامه ارسال نموده و همچنین با وزیر قانون پنجاب در این خصوص تماس گرفتند و خواستار برخورد جدی با عاملین این حادثه شدند . وزیر قانون پنجاب از رئیس پلیس پنجاب گزارش این حادثه را خواسته است .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد» ما از وزیرخارجه کشور آقای شاه محمود بخاطر رابطه با رفع مشکلات ویزای زائرین با وزارتخارجه عراق و دیدار وی با سفیر عراق در اسلام آباد تشکر می کنیم . این اظهارات معاون سیاسی مجلس وحدت مسلمین آقای سید اسدعباس نقوی در بیانیه ای که از دفتر مرکزی مجلس وحدت مسلمین منتشر شده ابراز نموده است . وی گفته است که هزاران زائر از سراسر کشور بخاطر عدم دریافت ویزای عراق تا اکنون پریشان هستند . برای رفع مشکلات زائرین با کشورهای اسلامی یک میکانیزم جامع اندیشیده شود . وی افزود تدارک مشکلات زائرین اولین ترجیح مجلس وحدت مسلمین است .ما در این خصوص با حکومت مرکزی در ارتباط هستیم . وی گفت وزیر کشور مشکلات موجود در مرز تفتان و بلوچستان فوری حل کند و پلیس قاتل زبیده خانم زائر امام حسین(ع) که در هفته گذشته در جیکب آباد اتفاق افتاد بازداشت و مجازات شوند .

خبرگزاری وحدت « لاهور » معاون دوم دبیرکل مجلس وحدت مسلمین سید ناصرشیرازی به همراه هیئتی با آقای عبدالعلیم خان وزیر شهرسازی پنجاب حزب تحریک انصاف دیدار و گفتگو نمودند و در مورد هتک حرمت خانه و چادر و فحاشی و تشدد به زنان حاضر در مجلس سوگواری گفتگو نمودند . در این دیدار سید اسد عباس نقوی معاون امور سیاسی مجلس وحدت مسلمین ، سید وقارالحسنین نقوی از شهروندان شیعه پاکستان ، دبیرکل شعبه بانوان مجلس وحدت مسلمین خانم زهرا نقوی حضور داشتند .مسؤلین مجلس وحدت مسلمین خواستار تحقیقات و مجازات خاطیان این واقعه شدند . آقای عبدالعلیم به مسؤلین مجلس وحدت مسلمین اطمینان داد که تحقیقات انجام خواهد شد و عاملان این واقعه به مجازات خواهند رسید .

خبرگزاری وحدت « کراچی » معاون امور سیاسی ایالت سند مجلس وحدت مسلمین آقای علی حسین نقوی شهادت خانم زبیده زائر امام حسین را در جعفرآباد بلوچستان بدست پلیس محکوم کردند . وی گفته است ما در این برابر ابن رفتار خشونت آمیز و شرم آور پلیس ساکت نخواهیم نشست و احتجاج خواهیم کرد . این گونه رفتار پلیس بلوچستان با زائرین امام حسین از رفتار تعصب آمیز حکومت حکایت می کند . اگر تفکر تعصب آمیز را در میان پلیس بلوچستان از بین برده نشود برای کشور و ایالت بلوچستان بسیار خطرناک خواهد بود . وی گفته است افرادی با سفارش شخصیت های با اثر و از طریق رشوه در پلیس بلوچستان به خدمت گرفته شده اند و پلیس این ایالت وضعیت بدی دارد و بسیاری از دزدان و قاتلین نیز در پلیس بلوچستان به خدمت گرفته شده اند . وزیر کشور و رئیس پلیس ایالت بلوچستان برای بازداشت قاتلین زبیده خانم تلاش کنند . اگر برای دستگیری قاتلین اقدامات فوری گرفته نشود ملّت تشیّع حق احتجاج را برای خود محفوظ می داند و ما دست به تظاهرات سراسری خواهیم زد . وی افزودند در چند ماه گذشته رفتاری که با ملّت تشیّع در کشور روا داشته می شود ، بویژه با اکابرین و علمای شیعه از جمله ممنوع الخروج از منطقه نمودن علما و شخصیت ها و بازداشت سید فیصل رضا عابدی و ناپدید کردن جوانان ما بدون مجوز قانونی سوالاتی را در ذهن هر انسان منصفی تداعی می کند و خشم ملّت تشیّع را افزایش می دهد . ما را با یک برنامه و سازش حساب شده کنار زده می شود . ما ملّتی امن پسند و میهن دوست هستیم اما اگر این رفتار غیر منصفانه ادامه یابد ما تحمل نخواهیم کرد و ما مجبورا برای دفاع از حق خود راه احتجاج را اختیار خواهیم کرد .
الصفحة 6 من 395

مجلس وحدت مسلمین پاکستان

مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے جسکا اولین مقصد دین کا احیاء اور مملکت خدادادِ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے عملی کوشش کرنا ہے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عملی جدوجہد، مختلف ادیان، مذاہب و مسالک کے مابین روابط اور ہم آہنگی کا فروغ، تعلیمات ِقرآن اور محمد وآل محمدعلیہم السلام کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر و افکارکا فروغ اوراس کاتحفظ اورامر با لمعروف اور نہی عن المنکرکا احیاء ہمارا نصب العین ہے 


MWM Pakistan Flag

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree