The Latest

خبرگزاری وحدت « کراچی » نتیجه اعلام شده در حوزه انتخابی 89 را قبول نمی کنیم ، قبل از وصولی فرم 45 از صندوق های رائ گیری اعلام نتیجه بدیانتی است ، دور زدن رائ مردم را هرگز تسلیم نخواهیم کرد ، ما در مورد نتیجه انتخابات حوزه 89 در دادگاه دادخواست داده ایم . از کمیسیون انتخابات می خواهیم با تحقیقات آزاد رائ از رائ مردم حصانت شود . این اظهارات را کاندید مشترک مجلس وحدت مسلمین و حزب تحریک انصاف آقای سید علی حسین در گفتگو با خبرنگاران ابراز نمود . طبق اخبار مشروح آقای علی حسین نتایج انتخابی حوزه 89 را قبول نکرده و به دادگاه رجوع کرده است . وی همراه ده ها نفر از هواداران حزب تحریک انصاف و مجلس وحدت مسملین نزد زکاءالله ابرو دادخواست خود را دایر کرده است . در محوطه دادگاه به خبرنگاران گفت که قبل از وصولی فرم شماره 45 از همه صندوقهای اخذ رائ ، اعلام نتیجه توسط نماینده کمیسیون انتخابات ما این اقدام را محکوم و آن را ردّ می کنیم . بعد از گذشت سه روز از انتخابات هنوز هم نتیجه قطعی حوزه 89 به نامزدها اعلام نشده است . وی افزود در روز رائ گیری نیز از سوی کارگزاران و نمایندگان کمیسیون انتخابات بی ضابطگی ها دیده شده است و در برخی از صندوق ها آراء بیش از ساکنین منطقه از صندوق ها در آمده است . ما از حق مردم نخواهیم گذاشت و برای ایفای آن از طریق قانونی پیگیری خواهیم کرد .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » شیرین مزاری از مسؤلین مرکزی حزب تحریک انصاف با علامه ناصرعباس جعفری و دیگر مسؤلین این حزب در مقرّ مرکزی مجلس وحدت مسلمین در اسلام آباد دیدار نمود و پیام تشکر و قدردانی رئیس حزب تحریک انصاف آقای عمران خان را به وی رساند . خانم شیرین مزاری گفت که من از جانب عمران خان بخاطر حمایت وهمکاری در انتخابات از مجلس وحدت مسلمین تشکر می کنم و این حمایت را ارزشمند می شماریم . اشناءالله در آینده نیز با همکاری مجلس وحدت مسلمین با افراطی گری ، فساد ،فامیل بازی و نا انصافی به مقابله خواهیم پرداخت روابط دو جانبه را مستحکم خواهیم کرد . علامه ناصرعباس جعفری دبیرکل مجلس وحدت مسلمین به خانم شرین مزاری خوش آمد گفته و اظهار داشت که پیروزی حزب تحریک انصاف در حقیقت پیروزی طبقه محروم و مظلوم جامعه است . اکنون چشم های همه ملّت به آقای عمران خان است که وی در آینده در مورد سیاست داخلی و خارجی کشور نیز اصلاحات اقتصادی چی تغییراتی ایجاد می کند ؟ پاکستان کشوری است که 5 ملیارد جمعیت جهان را بهم ربط می دهد و یک کشوری فوق العاده مهم در منطقه و جهان است . سیاست محکم خارجی ما می تواند کشور را از بحران بیرون بیاورد . کشوری مستقل و بدون دخالت خارجی کشور جناح و اقبال است .لذا ما همه کشورهای جهان روابط یکسان و بر اساس منافع کشور استوار سازیم . دشمن می خواهد که پاکستان را از داخل غیر مستحکم کند . با افراطی ها و کسانیکه کشور را با نام مذهب گروگان گرفته اند با اتحاد و یک سویی با آنان بمقابله بپردازیم . اسلام دین امن و سلامتی و برادری است . اقلیت های مذهبی ما هندو ، مسیحی ، سیک و دیگر مذاهب نباید احساس نا امنی بکنند .آنان هموطنان ما هستند پاسداری از حقوق آنان در حقیقت حکومت اسلامی است . لذا ما باید در برابر دشمنان کشور متحد شویم و چلو برویم . در این دیدار علامه احمد اقبال رضوی معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین ، علامه اعجاز بهشتی ، سید محسن شهریار ، نثار فیضی و مظاهر شگری نیز حضور داشتند .

خبرگزاری وحدت « اسکردو » علامه اعجاز بهشتی از مسؤلین مجلس وحدت مسلمین عضو مجمع علمای کچورا با سخنرانی در هیئت جوانان کچورا که بمناسبت ایام اسد عاشورا مجالس عزاداری سه روزه برگزار نموده اند گفت که سلام بر این جوانان و این بزرگانی که همه کارهای شخصی خود را کنار گذاشته به عزاداری امام حسین(ع) می پردازند و برای زنده نگهداشتن یاد کربلا جمع می شوند . باید بدانید که این سعادت برگزاری عزاداری ها به هرکس نصیب نمی شود فقط به آنهایی نصیب می شود که حضرت زهرای مرضیه دعوت کرده باشد . ببینید که امروز از سراسر جهان مردم برای تفریح و سیاحت به منطقه گلگت بلتستان آمده اند اما ما از دنیا روگردانی نموده در مصیبت عزیز زهراء(ع) نشسته ایم تا شبهات و ابهامات دینی خود را دور کنیم و از علوم دینی و اهلبیت(ع) سیراب شویم و به جهانیان بگوییم که علوم دین و اهلبیت چیست ؟ عزاداری سیدالشهداء حیات ما است و بدون آن زندگی ما نیمه تمام است . مثال ما بدون عزاداری همانند ماهی هستیم که در خارج از آب آمده و برای زنده ماندن دست و پا می زند . وی افزودند که ما به نیاکان ما افتخار می کنیم که آنان این عزاداری را از آن همه مشکلات گذراندند و به ما رساندند . بویژه ایام عزاداری اسد که در جهان نظیر ندارد . امروز بر همه لازم است بویژه جوانان ما که ایام محرم و اسد را زنده نگهدارند و این مجالس را بیش از پیش گسترش دهند تا از طریق کربلا نسل های خود و آیندگان را تربیت کنیم . آقای بهشتی گفت که تبلیغ دین و حفاظت از آن وظیفه همه ما است . امروز از این حرکت جوانان کچورا خوشحال شدیم زیرا همین جوانان اینده سازان ما هستند . در جامعه ای ک جوانان بیدار و متحرک باشند  آن جامعه سرزنده و شاداب خواهد بود و در راه پیشرفت قدم خواهد گذاشت . جوانان اگر با تحرک در جامعه کار بکنند بدی ها نیز از بین خواهند رفت و فضای اتحاد و اتفاق نیز ایجاد خواهد شد .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » ما برای ایجاد امنیت و پاکستان پیشرفت با دولت عمران خان همکاری خواهیم کرد ، مردم برای تغییر رائ داند ، به عمران خان تبریک می گوییم ، ملّت با وجود تهدیدات و انفجارها از خانه ها بیرون آمدند ، رئیس کمیسیون انتخابات دست نشانده حزب مسلم لیگ و حزب مردم ناکارآمدی خود را ثابت کرد و ما خواهان برکناری وی هستیم ، در حوزه های انتخابیه پی بی 27 و پی ایس 89 برای بازشماری آراء درخواست داده ایم ، این اظهارات را دبیرکل مجلس وحدت مسلمین علامه ناصرعباس جعفری در کانفرانس خبری عنوان کرد . وی گفت که پس از اولین نطق عمران خان کاهش قمیت دلار در بازار خرسند کننده است . مردم برای تغییر در ساخت کشور به نامزدهای حزب تحریک انصاف اعتماد کردند و به آنان رائ دادند ما نیز برای ایجاد امنیت و پیشرفت کشور با دولت عمران خان همکاری خواهیم کرد . 55 درصد مردم به صندوقهای رائ آمدند با اینکه انفجارهای مهیبی نیز در چند نقطه کشور صورت گرفته بود . کمیسیون انتخابات کشور بدون آمادگی لازم ، انتخابات برگزار کرد و رئیس کمیسیون انتخابات که دست نشانده حزب مسلم لیگ نواز شریف و حزب مردم بود بی لیاقتی خود را در انتخابات ثابت کرد باید از مقام خود برکنار شود . بیرون کردن ناظرین کاندید ها از صندوقهای رائ گیری قبل از پایان شمارش آراء و تأخیر در وصولی فرم شماره 45 سوالاتی در مورد انتخابات در اذهان عمومی ایجاد کرده است و این حرکت کمیسیون انتخابات ، به صحت انتخابات ضرر وارد کرده است . ما در این زمینه خواهان تحقیقات شفاف هستیم . ما راه قانونی را پیش گرفتیم و از دیگر احزاب معترض نیز می خواهیم از طریق قانون مسایل انتخابات را پیگیری کنند. اگر دادگاه ها در صدور حکم تأخیر کنند در این صورت مردم را به میدان بیاورند ما هم حمایت خواهیم کرد . وی افزودند که در مورد حوزه انتخابیه پی بی 27 و پی ایس 89 تحقیقات صورت گیرد . وی درخصوص تهدیدات افراطی گری گفت که باید نهادهای امنیتی کشور به این پدیده خطرناک بیندیشند که این عناصر افراطی با کارت سیاسی در کشور به ناآرامی ها دست نزنند. پاکستان به هیچ وجه متحمل افراطی گری نیست . امیدواریم که دولت حزب تحریک انصاف برای بیرون آوردن کشور از چالشهای موجود اقدامات سنجیده ای اتخاذ نماید . با اتخاذ سیاست بی طرفانه داخلی و خارجی چهره کشور را سرخرو نماید . ما به مردم و ملّت عزیز کشور هم تبریک می گوییم که باوجود خطرات امنیتی و تهدیدات تروریستی در انتخابات شرکت نمودند .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد »  معاون امور سیاسی مجلس وحدت مسلمین اسدعباس نقوی در مورد حکمت عملی مجلس وحدت مسلمین درباره انتخابات سراسری کشور در مصاحبه با یکی از رسانه های خارجی گفت که ما حکمت عملی انتخاباتی خود را از یک سال پیش آماده کرده بودیم که آن را شورای عالی نیز تصویب کرده بود . نکته مهم و اصلی این حکمت عملی این بود که ما نقش سیاسی خود را بهتر کنیم . انشاءالله در انتخابات فردا ما در وضعیت بهتری از قبل قرار خواهیم گرفت . در پارلمان پنجاب انشاءالله در صندلی های ویژه بانوان یکی از خواهران ما پیروز خواهد شد . در پاسخ به یکی از پرشش ها در مورد ناحیه جهنگ گفت که  ما در ابتدای مذاکرات با تحریک انصاف بطور صریح اعلام کرده بودیم که جلوگیری از پیروزی تکفیری ها اولین هدف ما است لذا ما در ناحیه جهنگ از شیخ وقاص اکرم و خانم سلیم بی بی بهروانه حمایت کردیم . وی در مورد پاراچنار هم گفت که ما در انتخابات گذشته در این منطقه کاندید نامزد نکرده بودیم اما این بار یک کاندید را وارد میدان کردیم هدف این است که مجلس وحدت مسلمین در این منطقه شناخته شود که در آن ما موفق شدیم انشاءالله در انتخابات سال اینده برای انتخابات ایالتی با آمادگی بیشتری حضور خواهیم یافت .

خبرگزاری وحدت « کوئته » در شهرک هزاره کوئته مجلس وحدت مسلمین با برگزاری جلسه انتخاباتی قدرتی مردمی خود را به نمایش گذاشت . د رمحله علی آباد این شهرک مسؤلان مجلس وحدت مسلمین علامه اعجاز بهشتی ، سید آغا رضا نماینده سابق ونامزد فعلی مجلس وحدت مسلمین ، امام جمعه کوئته علامه هاشم موسوی ، سید عباس موسوی ،نامزد مجلس وحدت مسلمین برای پارلمان بلوچستان برکت علی بهیاء و دیگر مسؤلان شرکت نمودند . آقای برکت علی بهیاء نامزد مجلس وحدت مسلمین گفت که بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر در کوئته با آن روبرو هستیم ترویسیم است .قوم هزاره می تواند با حمایت از مجلس وحدت مسلمین با همکاری ملّت تشیّع پاکستان و سایر اقوام مظلوم کشور با تروریسیم به مقابله برخیزد . اکنون طبق نقشه ای که در کوئته میان هزاره ها و دیگر اقوام نفرت و کینه ایجاد و ترویج می شود از بین بردن اولین وظیفه خودمی دانم . از سه دهه پیش شیعیان در کشور مورد هدف ستگران قرار گرفته اند و تلاش می شود که آن را رنگ مذهبی داده شود .اما مجلس وحدت مسلمین در سراسر کشور این تأثر را از بین برد . امروز نهادهای نظام و حتی حکومت معترف است که این تروریسم یکطرفه است که ملّت مظلوم شیعیان کشور در نشانه است .

خبرگزاری وحدت « کراچی » با تلاشهای مجلس وحدت مسلمین و همکاری سازمان برق کراچی در محله های مختلف ناحیه ملیر به نصب تجهیزات جدید از قبیل کابل کشی نصب کنتور را شروع شده است . به این منظور سازمان برق لوازم مورد نیاز را در دفتر مجلس وحدت مسلمین محله جعفرطیار ناحیه ملیر رسانده است .بنابر گزارش های رسیده هیئت های متعددی از مسؤلین مجلس وحدت مسلمین با مسؤلین سازمان برق کراچی بارها جلسه برگزار کرده و با آقایان ارشد افتخار ،ذاکر میمن و سلیم بلوچ دیدار و گفتگو نمودند و در نتیجه این تلاشها ی پی درپی سازمان برق در محله های جعفرطیار ، حسنین ، عمار یاسر ، شمائل منزل و غازی تاون نصب 5 ایستگاه توزیق برق با فشار پایین به منظور استفاده خانگی به اتمام رسیده است . این ایستگاه ها در چهار راه سجادیه ،  جلوی مدرسه جماران ، چهار راه حیدری ، عزاخانه العباس و خیابان پیرمحفوظ نصب شده اند . با نصب این ایستگاه ها قطعی برق قابل توجهی کاهش خواهد یافت . 100 تیر برق جدید نیز د راین محله ها نصب شده اند . با مطالبه سرسختانه مجلس وحدت مسلمین کنتورهای جدید با قمیت پایین تر به مردم داده می شود .

خبرگزاری وحدت « بهوانه » مجلس وحدت مسلمین در دو حوزه انتخابیه 99 و 96 از نامزدهای انتخاباتی تحریک انصاف حمایت کرد ، در دانشکده المصطفی بهوانه معاون امور سیاسی مجلس وحدت مسلمین سید اسدعباس نقوی گفت که منشور سیاسی ما و تحریک انصاف یکی است ، ما هم خواهان پیشرفت کشور براساس اندیشه های بنیانگذار پاکستان محمد علی جناح هستیم و حزب تحریک انصاف نیز خواهان کشوری عاری از فساد مالی است . ما هم خواهان ازبین رفتن تکفیریت هستیم و حزب تحریک انصاف هم خواهان پاکسازی کشور از افراطی گری است . سید اسد عباس نقوی گفت که براساس رهنمودهای علامه ناصرعباس جعفری مجلس وحدت مسلمین در سراسر ایالت پنجاب از نامزدهای انتخاباتی حزب تحریک انصاف حمایت می کند . نامزد حزب تحریک انصاف آقای مهر غلام محمد لالی گفت که من از سید اسدعباس نقوی و علامه ناصرعباس جعفری تشکر می کنیم و همچنین از مسؤلان مجلس وحدت مسلمین ناحیه چنیوت هم تقدیر و تشکر می کنم که از بنده حمایت کردند . وی گفت که در این شکی نیست که مجلس وحدت مسلمین منظم ترین حزب میان احزاب کشور است و این خوش بختی ما است که مجلس وحدت مسلمین با حزب تحریک انصاف ایتلاف تشکیل داد . خانم سلیم بی بی بهروانه نامزد حوزه 96 هم گفت که من از مجلس وحدت مسلمین و مسؤلان این حزب تشکر میکنیم انشاءالله تلاش خواهم کرد که توقعات شما را برآورده کنم . آقای شوکت تهیم نیز گفت که در زمانیکه ما در اسلام آباد تحصن کرده بودیم و از سوی نیروهای انتظامی مورد تشدد واقع شدیم آن زمان مجلس وحدت مسلمین ناحیه چنیوت از ما حمایت کرد و بهما کمک کرد اتحاد ما فطری است و من عیب نمی دانم که بگویم مجلس وحدت مسلمین در چنیوت محکم و منظم است و در 25 ژوئیه جوانان و کارکنان مجلس وحدت مسلمین خط مقدم ما را تشکیل خواهند داد . سید انیس عباس زیدی و سید عاشق حسین بخاری با اعلام حمایت خود از نامزدهای حزب تحریک انصاف گفتند که انشاءالله در 25 ژوئیه شما خواهید دی که جوانان مجلس وحدت مسلمین چگونه با شما همکاری خواهند کرد .

خبرگزاری وحدت « کراچی » حوزه انتخابیه 105 نامزد مجلس وحدت مسلمین آقای کاظم راجیه در حمایت از نامزد حزب تحریک انصاف عبدالعزیز از انتخابات کنار رفت .  این کناره گیری براساس ایتلافی که میان مجلس وحدت مسلمین و حزب تحریک انصاف صورت گرفته انجام گرفته است . کاظم راجیا محمد علی عزیز نامزد حزب تحریک انصاف در دفتر مجلس وحدت مسلمین در یک کانفرانس مشترک خبری شرکت کردند . آقای کاظم راجیا کناره گیری خود را در نشست خبری اعلام کرد . علامه مبشر حسن گفت که مجلس و حدت مسلمین به سیاست مثبت و سازنده ایمان عقیده دارد . پیشرفت ، استحکام و ایجاد امنیت اولین ترجیح ماست و به برای رسیدن به این هدف باید کشور را از تکفیریت و افراطی گری باید نجات داد . ما و حزب تحریک انصاف در این نقطه رائ واحد داریم . هر دوی ما کشور را براساس اندیشه های جناح و اقبال می خواهیم . این حمایت ما در این حوزه انتخابیه105 از نامزد حزب تحریک انصاف اعلام مبارزه با فساد است و این تلاش مشترکه ما و حزب تحریک انصاف است .انشاءالله  ما فقطه به بیانات روزنامه اکتفا نخواهیم کرد و با همه کارکنان خود در صحنه حضور خواهیم داشت و در 25 ژوئیه اثبات خواهیم کرد .  سید علی زیدی از مسؤلین حزب تحریک انصاف با اظهارتقدیر و تشکر از علامه ناصرعباس جعفری و حزب مجلس وحدت مسلمین گفت که همکاری شما در این حوزه انتخابیه ر فراموش نخواهیم کرد . وی گفت که مجلس وحدت مسلمین از شیعیان نمایندگی می کند و یک حزب مردمی است و این حزب در همه مسائل ملّی در میدان حضور دارد خدمات این حزب بسیار ارزنده و قابل تقدیر است . وی گفت که بعد از حمایت مجلس وحدت مسلمین و کناره گیری نامزد این حزب پیروزی ما حتمی است ما امیدواریم انشاءالله در این حوزه انتخابیه برنده خواهیم بود .در این نشست خبری علامه اظهر نقوی ، میرتقی ظفر، آصف صفوی و مسؤلان حزب تحریک انصاف حضور داشتند .

خبرگزاری وحدت « اسلام آباد » کمیسیون ملّی انتخابات براساس کدام قانون به گروهک های غیرقانونی مجوز شرکت در انتخابات داده است . حوادث جدید تروریستی قلب همه ملّت مجروح کرده است . از یک سوی تروریست ها و از سوی دیگر خانواده شریف در کشور نا امنی ایجاد می کنند . با وجود متحده مجلس عمل و حزب مسلم لیگ حزب دیگری نیاز نبود ، این اظهارات را علامه ناصرعباس جعفری دبیرکل مجلس وحدت مسلمین در کانفرانس خبری ابراز نمود . وی گفت که کشور در یک برهه ای حساسی قرار گرفته است . دشمن در برگزاری انتخاباتی آرام مانع تراشی می کند . شهادت هموطنان در حوادث تروریستی اخیر باعث تأسف است . با شهادت هارون بلور کشور خسارت بزرگی دیده است . باعث تأسف است که کسانیکه در کشور با ترویج تکفیریت،  رعب و حشت و قتل غارتگری راه انداخته اند به آنان مجوز شرکت در انتخابات داده شده است و با این عمل به زخم های خانواده های شهداء نمک ریختند . رمضان مینگل سرکرده تکفیری ها است او در مقابل سراج رئیسانی در انتخابات نامزد شده بود ، اینگونه تروریست ها باید در بازجوی قرار گیرند ، در همین مستونگ از یک دهه پیش افراد بی گناه ملّت جعفریه به قتل رسیدند و جنازه ها در زمین ماندند و کسی نبود آنان را بلند کند ما با فریاد می گفتیم خدا را علیه این گروه ترویستی اقدام شود اما دولتمردان بی حس اخم به پیشانی هم نیاوردند ،  دولتمردان ناعاقبت اندیش و قدرتهای ذی نفوذ فقط جلوی بینی را نگاه می کنند . امروز این آزادی که به تروریست ها و تکفیری ها داده شده است باید تقاص آن را نسل های آینده ما پس بدهد . دولت مردان و قدرتهای ذی نفوذ ما از سیاست های ضیاءالحق درس نگرفته اند . انتخابات باید آزاد و شفاف برگزار شود اما این ازادی که به عناصر شرور در انتخابات داده شده است ما آ« را محکوم می کنیم . وی در پاسخ یک سوالی گفت که نواز شریف یک مجرم است و باید مطابق قانون با او برخورد شود . خانواده شریف جزای گناهان خود را می بیند . سانحه مادل تاون حادثه کوچکی نبود .همه جهانیان دیدند که چگونه زنها را به رگبار بستند . از یک سوی ترویست ها به سالمیت کشور حمله می کنند و از سوی دیگر خانواده شریف در کشور نا امنی ایجاد می کند .این دقیقا بخشی از نقشه دشمنان کشور است . برای برخی احزاب در تبلیغات مشکلاتی ایجاد می شود . برای برگزاری انتخاباتی ازاد و شفاف،  دولت موقت به این طرف هم توجه دشاته باشد . باوجود خطرهای امنیتی ازبعضی از مسؤلان ما نیروهای امنیتی پس گرفته اند . وی در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران گفت که باوجود حزب متحده مجلس عمل و مسلم لیگ نواز نیازی به تشکیل حزب دیگری بنام  IJI نبود . کسانیکه در تلاشند که انتخابات را در کشور متاثر کنند پاسخ کوبنده در تاریخ 25 ژوئیه خواهند یافت . انشاءالله همه ملّت برای شرکت در انتخابات از خانه ها بیرون خواهد آمد و برای پیشرفت و سالمیت کشور رائ خواهد داد .

مجلس وحدت مسلمین پاکستان

مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے جسکا اولین مقصد دین کا احیاء اور مملکت خدادادِ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے عملی کوشش کرنا ہے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عملی جدوجہد، مختلف ادیان، مذاہب و مسالک کے مابین روابط اور ہم آہنگی کا فروغ، تعلیمات ِقرآن اور محمد وآل محمدعلیہم السلام کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر و افکارکا فروغ اوراس کاتحفظ اورامر با لمعروف اور نہی عن المنکرکا احیاء ہمارا نصب العین ہے 


MWM Pakistan Flag

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree